30 April 2006

Proksimaj Eventoj pri Poezio

8 - 9. junio 2006
Kunveno de poemoj kaj muziko en Yatugatake Esperanto-Domo, Japanio. Inf: Japana Esperanto-Instituto (JEI), JP-164-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel +81-3-3203-4581, Fakso: +81-3-3203-4582. Rete: esperanto@jei.or.jp

15 a 22a Julio 2006
Gresillon kulturdomo de Esperanto gresillon.org
Gerrit Berveling (Nederlando) seminario pri historio de poezio en Eŭropo ĝenerale, kaj pri originala Esperanto-poezio

Poezio laux vortaro

poezio

1.
Arto esprimiĝi, ofte per versoj, en kiu la bildoj, la elektitaj sonoj kaj la ritmo servas por veki emociojn ĉe la leganto aŭ la aŭskultanto: sin dediĉi al la poezio; la poezio estas la muziko de l' animo.
2.
(figure) Forto kapabla veki delikatajn emociojn: ŝiaj leteroj estas plenaj je poezio; [tiu bildo] enhavas en si tutan trezoron da poezio [1]; artista dilanteco ... spicas [la staton de riĉeco] per certa dozo da ĉarmo, poezio, festeco de impresoj kaj okupoj [2]; poeziemo [emo al delikataj emocioj] ekkaptis min.

http://www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/art/poezi.html