30 April 2006

Proksimaj Eventoj pri Poezio

8 - 9. junio 2006
Kunveno de poemoj kaj muziko en Yatugatake Esperanto-Domo, Japanio. Inf: Japana Esperanto-Instituto (JEI), JP-164-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel +81-3-3203-4581, Fakso: +81-3-3203-4582. Rete: esperanto@jei.or.jp

15 a 22a Julio 2006
Gresillon kulturdomo de Esperanto gresillon.org
Gerrit Berveling (Nederlando) seminario pri historio de poezio en Eŭropo ĝenerale, kaj pri originala Esperanto-poezio