20 May 2006

Renkontigho

ESPERANTISTA KREA RENKONTIGHO ABRITUS-2006
(sub la auspicio de la revuo "Literatura Foiro") en Razgrado - Bulgario

10 junio 2006 (sabaton)


14h30: Vizito de la Etnografia muzeo.

-16h00: Oficiala malfermo de la nova propra sidejo de la Esperantista Domo de Kulturo "D-ro Ivan Kirchev".
-18h00: Anonco de la rezultoj de la Internacia Literatura Konkurso kun programo de la artkolektivoj funkciantaj che la Domo. Disdono de diplomoj al la finintaj E-kursojn.
-20h00: Oficiala vespermangho.

11 junio 2006 (dimanchon)

-9h30: Che taso da teo - debato "Perspektivoj por agado de la lokaj E-grupoj en la regiono".

Organizas: Esperantista Domo de Kulturo "D-ro Ivan Kirchev" str. "Sv. Kliment" 36 BG-7200 Razgrad (Bulgario) telefono +359 84 28352 retadreso:
esperanto_razgrad@mail.bg

-novajxo aperinta cxe Heroldo.